Sukcesywne świadczenie usługi mycia okien

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-902 Warszawa, ul. Wiejska
 • Telefon/fax: tel. 22 695 21 30 , fax. 22 695 21 33
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  ul. Wiejska 10
  00-902 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 695 21 30, fax. 22 695 21 33
  REGON: 14273498200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.co.kprp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja Gospodarki Budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne świadczenie usługi mycia okien
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa mycia okien w obiektach należących do Kancelarii Prezydenta RP, zgodnie z poniższym podziałem na części: a) Część I – Lokalizacja: Warszawa tj.: i. siedziba Kancelarii Prezydenta RP – zespół obiektów przy ul. Wiejskiej 10, ul. Moszyńskiego 10, i ul. Frascati 2 w Warszawie; ii. Rezydencja Prezydenta RP Belweder, przy ul. Belwederskiej 56 w Warszawie; iii. Zespół Rezydencji Belweder-Klonowa przy ul. Flory 2 w Warszawie; iv. Pałac Prezydencki, ul. Krakowskie Przedmieście 46/48, w Warszawa; v. Archiwum Prezydenta RP, przy ul. Augustówka 4/6 w Warszawie; vi. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przy ul. Karowej 10 w Warszawie; b) Część II – Lokalizacja Ciechocinek tj.: Dworek Prezydenta RP – Ośrodek Informacyjno- Edukacyjny w Ciechocinku, ul. Leśna 1. c) Część III – Lokalizacja Promnik tj.: Rezydencja Prezydenta RP Promnik Ruda Tarnowska, 08-470 Wilga. d) Część IV – Lokalizacja Mierzeja Helska tj.: Rezydencja Prezydenta RP na Mierzei Helskiej, ul. Helska 3, Hel. e) Część V – Lokalizacja Wisła tj.: Rezydencja Prezydenta RP Zamek w Wiśle – Narodowy Zespół Zabytkowy, ul. Zameczek 1, Wisła. 2. Mycie okien będzie wykonywane sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego i na podstawie jego zleceń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie oraz wymaganiami Zamawiającego określa załącznik nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90911300-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną