„Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych w podziale na 3 części”

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-724 Warszawa, ul. Chełmska
 • Telefon/fax: tel. 022 841-26-35 , fax. 022 841-58-91
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
  ul. Chełmska 21
  00-724 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 841-26-35, fax. 022 841-58-91
  REGON: 27493800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfdif.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Innstytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych w podziale na 3 części”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych w podziale na 3 części. 2. Zamawiający wymaga dostarczenia nowego przedmiotu zamówienia, nieużywanego, bez śladów użytkowania, pierwszego gatunku, pełnowartościowego. 3. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do magazynu Zamawiającego, mieszczącego się na terenie Wytwórni Filmów dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie przy ul. Chełmskiej 21. 4. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem i rozładunkiem odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Kod CPV 33696500-0 odczynniki laboratoryjne 24930000-2 chemikalia fotograficzne 24957000-7 Dodatki chemiczne Postępowanie na sukcesywne dostawy odczynników chemicznych w podziale na 3 części
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną