Sukcesywne dostawy mrożonek, ryb i przetworów rybnych do SGSP w 2020 i 2021 roku

Szkoła Główna Służby Pożarniczej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-629 Warszawa, Słowackiego
 • Telefon/fax: tel. 22 5617624, , fax. 22 8330724
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Główna Służby Pożarniczej
  Słowackiego 52/54
  01-629 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5617624, , fax. 22 8330724
  REGON: 00017341000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.sgsp.edu.pl/sgs/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-do
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Państwowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy mrożonek, ryb i przetworów rybnych do SGSP w 2020 i 2021 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy: Część 1 - Sukcesywne dostawy mrożonek Część 2 - Sukcesywne dostawy ryb i przetworów rybnych na potrzeby zbiorowego żywienia studentów i pracowników Uczelni w 2020 i 2021 roku. Główne dostawy realizowane będą do siedziby zamawiającego przy ul. Juliusza Słowackiego 52/54 w Warszawie. Przewiduje się także określone dostawy doraźne realizowane w okresach zgrupowań kandydackich na przełomie maja i czerwca oraz w miesiącach lipiec-wrzesień do miejsca dostaw w: - Przeciwpożarowej Bazie Leśnej w Zamczysku Nowym (ok 45 km od Warszawy), - obiekcie w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Gen. Wiktora Thommee (ok 29 km od Warszawy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnoszący się do opisu i ilości zamawianych produktów i odpowiadających im norm jakościowych zawiera formularz asortymentowo-cenowy (kolumny 2-5) stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15331170-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną