„Sukcesywna dostawa pieluchomajtek dla pacjentów przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. w Warszawie.”

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o.
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 03-131 Warszawa, ul. Mehoffera
 • Telefon/fax: tel. 22 811 06 88 , fax. 22 811 06 88
 • Data zamieszczenia: 2019-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o.
  ul. Mehoffera 72/74
  03-131 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 811 06 88, fax. 22 811 06 88
  REGON: 14661326400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.scol.warszawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sukcesywna dostawa pieluchomajtek dla pacjentów przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. w Warszawie.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pieluchomajtek dla pacjentów: - Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Sue Ryder przy ul. Mehoffera 72/74, 03- 131 Warszawa, - Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Olchy 8, 04- 837 Warszawa, - Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szubińskiej 4, 01- 958 Warszawa, Szczegółowy zakres określa zalącznik Nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną