sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów dla potrzeb Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 04-051 Warszawa, Poligonowa
 • Telefon/fax: tel. 22 417 74 47, , fax. 224 407 179
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Poligonowa 3
  04-051 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 417 74 47, , fax. 224 407 179
  REGON: 14003987000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.warszawapraga.so.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sąd powszechny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów dla potrzeb Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia objętym postępowaniem jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów dla potrzeb Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30192113-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną