Sukcesywna dostawa butelek i kanistrów do produkcji chemicznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, oddziały w Wołowie i w Rawiczu

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budźetowej Mazovia ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budźetowej Mazovia
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-473 Warszawa, ul. Antoniego Kocjana
 • Telefon/fax: tel. 22 328 60 01 , fax. 22 328 60 50
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budźetowej Mazovia
  ul. Antoniego Kocjana 3
  01-473 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 328 60 01, fax. 22 328 60 50
  REGON: 14273269300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.igbmazovia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja Gospodarki Budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa butelek i kanistrów do produkcji chemicznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, oddziały w Wołowie i w Rawiczu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa butelek i kanistrów do produkcji chemicznej dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, w podziale na dwie części: Część 1- Sukcesywna dostawa butelek wraz z nakrętką lub spryskiwaczem Część 2- Sukcesywna dostawa kanistrów wraz z nakrętką Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią formularze cenowe stosownie do dane części, Załącznik 1.1 i Załącznik 1.2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39225710-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną