„Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Warszawie – 2020 rok”

Szkoła Podstawowa Nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 03-984 Warszawa, ul. Umińskiego
 • Telefon/fax: tel. 226 711 166 , fax. 226 721 950
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny
  ul. Umińskiego 12
  03-984 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226 711 166, fax. 226 721 950
  REGON: 10099250000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp312waw.edupage.org/?

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Warszawie – 2020 rok”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny - 2020 rok. Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie od dn. 02 stycznia 2020 r. (w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej - od daty zawarcia umowy) do 31 grudnia 2020 r., zgodnie z zawartą umową, na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w załącznikach 2.1-2.3 do SIWZ. Przedmiot zamówienia podzielony został na 6 części. Część 1: Mięso i wędliny -szczegółowy opis części zamówienia znajduje się w załączniku do SIWZ nr 2.1; Część 2: Produkty ogólnospożywcze-szczegółowy opis części zamówienia znajduje się w załączniku do SIWZ nr 2.2; Część 3: Warzywa, owoce, kiszonki-szczegółowy opis części zamówienia znajduje się w załączniku do SIWZ nr 2.3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną