Skaner dziełowy formatu A1 do digitalizacji materiałów archiwalnych, w szczególności dokumentów pergaminowych, pieczęci, map i planów oraz głęboko zszytych ksiąg wraz z zestawem komputerowym dla Archiwum Głównego Akt Dawnych

Archiwum Główne Akt Dawnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Archiwum Główne Akt Dawnych
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-263 Warszawa, Długa
 • Telefon/fax: tel. 22 831-54-91 do 93 w 471, , fax. 228 311 608
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Archiwum Główne Akt Dawnych
  Długa 7
  00-263 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 831-54-91 do 93 w 471, , fax. 228 311 608
  REGON: 10110000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.agad.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Archiwum Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Skaner dziełowy formatu A1 do digitalizacji materiałów archiwalnych, w szczególności dokumentów pergaminowych, pieczęci, map i planów oraz głęboko zszytych ksiąg wraz z zestawem komputerowym dla Archiwum Głównego Akt Dawnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego skanera dziełowego w formacie A1 do digitalizacji materiałów archiwalnych, w szczególności dokumentów pergaminowych, pieczęci, map i planów oraz głęboko zszytych ksiąg wraz z zestawem komputerowym dla Archiwum Głównego Akt Dawnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38520000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną