Rozbudowa istniejącego systemu monitorującego poprzez zakup centrali monitorującej i monitorów kardiologicznych w ramach umowy dotacyjnej z Ministerstwem Zdrowia, w I i II oddziale chorób wewnętrznych

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-211 Warszawa, Kasprzaka
 • Telefon/fax: tel. 22 38 94 808, , fax. 22 38 94 922
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Kasprzaka 17
  01-211 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 38 94 808, , fax. 22 38 94 922
  REGON: 01103538100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolski.med.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa istniejącego systemu monitorującego poprzez zakup centrali monitorującej i monitorów kardiologicznych w ramach umowy dotacyjnej z Ministerstwem Zdrowia, w I i II oddziale chorób wewnętrznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa istniejącego systemu monitorującego poprzez zakup centrali monitorującej i monitorów kardiologicznych w ramach umowy dotacyjnej z Ministerstwem Zdrowia, w I i II oddziale chorób wewnętrznych, zgodnie z załącznikiem numer 8 – specyfikacja techniczno - eksploatacyjna. 2. W ramach zadania przewiduje się: - Wymianę 1 centrali monitorującej na I Oddziale Chorób Wewnętrznych część A (II piętro) z możliwością podłączenia do niej posiadanych przez Zamawiającego kardiomonitorów typu Intellivue MP20 i MP30 firmy Philips wraz z komunikacją z posiadanymi przez Zamawiającego kardiomonitorami typu Intellivue MP20 i MP30 firmy Philips z wykorzystaniem posiadanej przez Zamawiającego bezprzewodowej sieci medycznej PHILIPS ITS. Specyfikacja na centralę monitorującą znajduje się w załączonej specyfikacji techniczno eksploatacyjnej. - Zakup 1 kardiomonitora z modułem transportowym dla I Oddziału Chorób Wewnętrznych część A (II piętro) przeznaczonego do włączenia w posiadany przez Zamawiającego system bezprzewodowego centralnego monitorowania typu Intellivue firmy Philips. Specyfikacja na kardiomonitor z modułem transportowym znajduje się w załączonej specyfikacji techniczno eksploatacyjnej - Zakup 1 kardiomonitora z modułem transportowym dla II Oddziału Chorób Wewnętrznych (III piętro) przeznaczonego do włączenia w posiadany przez Zamawiającego system bezprzewodowego centralnego monitorowania typu Intellivue firmy Philips. Specyfikacja na kardiomonitor z modułem transportowym znajduje się w załączonej specyfikacji techniczno eksploatacyjnej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33195000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną