ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY ŻŁOBKOWEJ I PRZEDSZKOLNEJ PRZY UL.KLAUDYNY (PFU OBEJMUJE BUDOWĘ 10-ODDZIAŁOWEGO PRZEDSZKOLA DLA 250 DZIECI (WRAZ Z WYBURZENIEM STAREGO OBIEKTU) ORAZ MODERNIZACJĘ WYNAJMOWANYCH DOTYCHCZAS PRZEZ PRZEDSZKOLE NR 346 POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 16 (SALĘ DYDAKTYCZNĄ, MAGAZYNY, KUCHNIA)

Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-882 Warszawa, ul. Żeromskiego
 • Telefon/fax: tel. 022 443 47 00 wew. 42 385, , fax. 022 325 44 80
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany
  ul. Żeromskiego 29
  01-882 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 443 47 00 wew. 42 385, , fax. 022 325 44 80
  REGON: 15259663000430
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bielany.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY ŻŁOBKOWEJ I PRZEDSZKOLNEJ PRZY UL.KLAUDYNY (PFU OBEJMUJE BUDOWĘ 10-ODDZIAŁOWEGO PRZEDSZKOLA DLA 250 DZIECI (WRAZ Z WYBURZENIEM STAREGO OBIEKTU) ORAZ MODERNIZACJĘ WYNAJMOWANYCH DOTYCHCZAS PRZEZ PRZEDSZKOLE NR 346 POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 16 (SALĘ DYDAKTYCZNĄ, MAGAZYNY, KUCHNIA)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotowe zamówienie obejmuje opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego - dla zadania „Budowa nowego budynku Przedszkola nr 346 przy ul.Klaudyny 8 (lok.dz. nr ew. 7 z obrębu 7-04-04) oraz adaptacja 4 pomieszczeń w budynku Żłobka nr 16 przy ul.Klaudyny 10 (lok.dz. nr ew. 6 z obrębu 7-04-04) na potrzeby oddziałów żłobkowych w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja kompleksu przedszkolno-żłobkowego przy ul.Klaudyny”. Szczegółowy zakres zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz wzór umowy (załącznik nr 8 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną