Roboty hydrotechniczne – narzut z gwiazdobloków zabezpieczający wał przyjeziorny jeziora Łebsko przed erozją wodną w km 0+000 – 0+140.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-844 Warszawa , Grzybowska
 • Telefon/fax: tel. +48 22 37 20 273
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa , woj. mazowieckie
  tel. +48 22 37 20 273
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodypolskie.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty hydrotechniczne – narzut z gwiazdobloków zabezpieczający wał przyjeziorny jeziora Łebsko przed erozją wodną w km 0+000 – 0+140.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zabezpieczenie przed postępującą erozją wodną wału przyjeziornego jeziora Łebsko w mieście Łeba, powiat lęborski przez ułożenie na linii prawej krawędzi stopy skarpy koryta cieku żelbetowych gwiazdobloków przekierowujących nurt rzeki z łuku wklęsłego do osi cieku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną