Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – etap II

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 04-401 Warszawa, Al. Gen. A. Chruściela
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów
  Al. Gen. A. Chruściela 28
  04-401 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 15259663000900

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy – etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remontach budynków mieszkalnych wielorodzinnych w mieszkaniowym zasobie komunalnym Dzielnicy Rembertów, Miasta Stołecznego Warszawa – II ETAP . Roboty przewidziane są do wykonania do połowy grudnia 2019 r. W zakres prac wchodzą roboty ogólnobudowlane, instalacyjne sanitarne i elektryczne w lokalach i w budynkach mieszkalnych. Budynki wyposażone są w instalację wody zimnej z sieci wodociągowej jak i z własnych ujęć (hydrofory zainstalowane w częściach wspólnych budynku), kanalizację sanitarną miejską i lokalną - szamba, instalację gazową, instalację centralnego ogrzewania (w 4 budynkach) i instalację elektryczną. Istniejące stropy i podłogi w większości obiektów są wykonane jako drewniane, na legarach drewnianych, z desek podłogowych, wykończone wykładziną, klepką, panelami na podkładzie betonowym. Ściany mieszane, o konstrukcji murowanej oraz drewnianej, ryglowe wykończone tynkiem cement – wapiennym, okładziną z płyt gipsowo - kartonowych i okładzinami drewnianymi, płytkami z glazury. Sufity wykończone tynkiem cem - wapiennym w tym podwieszane. Stolarka okienna - drewniana i z PCV. Drzwi drewniane - płytowe i z PCV. Instalacje sanitarne z tworzyw z pcv, żeliwne, stalowe itp. Na potrzeby zobrazowania skali zamówienia sporządzono przedmiar robót zawierający rodzaj, zakres i opis robót wraz z określeniem jednostek obliczeniowych jak również podaniem ilości przewidywanych do wykonania prac. Zamawiający zastrzega, że ilości przedstawione w przedmiarze robót mają charakter orientacyjny, a sumaryczna wartość zamówienia wynikająca z przedmiaru robót nie stanowi ceny oferty, a służy tylko i wyłącznie do porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną