Remont wybranych pomieszczeń dydaktycznych i sanitarnych w budynku Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-246 Warszawa, ul. Miodowa
 • Telefon/fax: tel. 228 319 545 , fax. 228 319 101
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
  ul. Miodowa
  00-246 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 228 319 545, fax. 228 319 101
  REGON: 27583700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.at.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont wybranych pomieszczeń dydaktycznych i sanitarnych w budynku Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wybranych pomieszczeń dydaktycznych i sanitarnych w budynku Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie. Adres inwestycji: 00-246 Warszawa, ul. Miodowa 22/24
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną