Remont sanitariatów w Zespole Szkół nr 7 w Warszawie

Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-872 Warszawa, ul. Chłodna
 • Telefon/fax: tel. 22 654-16-01 lub 22 654-16-02, , fax. 22 654-16-00
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego
  ul. Chłodna 36
  00-872 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 654-16-01 lub 22 654-16-02, , fax. 22 654-16-00
  REGON: 81283800000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont sanitariatów w Zespole Szkół nr 7 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont sanitariatów znajdujących się w budynku Zespołu Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego, mieszczącym się przy ulicy Chłodnej 36/46 w Warszawie. 2. Roboty zostaną wykonane w terminie wskazanym w ofercie wybranego Wykonawcy, nie później jednak niż do 31 października 2019 r. 3. Sanitariaty, objęte remontem zajmują 12 pomieszczeń, znajdujących się na czterech kondygnacjach. 4. Zakres zamówienia obejmuje między innymi: 1) rozebranie posadzek z płytek ceramicznych; 2) skucie okładziny z płytek ceramicznych na ścianach; 3) odbicie tynków wewnętrznych; 4) rozbiórkę elementów konstrukcji betonowych; 5) rozebranie ścianek pełnych z cegły na zaprawie cementowo - wapiennej; 6) wykonanie izolacji przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej; 7) wykonanie izolacji i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych na istniejących stropach na zaprawie cementowo - wapiennej; 8) wykonanie ścianek działowych z bloczków gazobetonowych; 9) montaż podokienników (parapetów) w pomieszczeniach sanitarnych; 10) wykonanie tynków wewnętrznych, zwykłych kat. III; 11) wykonanie ościeżnic drewnianych; 12) montaż drzwi pełnych jednoskrzydłowych wraz z okuciami i innymi elementami wchodzącymi w ich skład; 13) licowanie ścian płytkami na klej; 14) wykonanie podwieszonych sufitów o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych; 15) wykonanie posadzek z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych); 16) montaż luster w ścianie; 17) demontaż urządzeń sanitarnych; 18) montaż umywalek porcelanowych; 19) montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany; 20) wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem oświetlenia; 21) wykonie instalacji wodociągowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną