Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47 w Warszawie

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 04-713 Warszawa, Żegańska
 • Telefon/fax: tel. 22 443 69 72, , fax. 22 443 70 45
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer
  Żegańska 1 pok. 513
  04-713 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 443 69 72, , fax. 22 443 70 45
  REGON: 15259663001470
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wawer.warszawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47 w Warszawie, obejmujący m.in.: wymianę wykładziny sportowej z tworzyw sztucznych, wkucie przewodów istniejącej instalacji natynkowej, wymiana gniazd 220V, miejscowe uzupełnienie tynku i malowanie ścian, demontaż starych i montaż nowych osłon grzejnikowych, drabinek gimnastycznych, demontaż starej i montaż nowej stolarki drzwiowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną