Remont pustostanu

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 04-667 Warszawa, ul. Trakt Lubelski
 • Telefon/fax: tel. 225 006 240 , fax. 226 132 452
 • Data zamieszczenia: 2019-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
  ul. Trakt Lubelski 353
  04-667 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 006 240, fax. 226 132 452
  REGON: 10836340000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zgn-wawer.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pustostanu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont pustostanu nr 4 w budynku mieszkalnym przy ul. Kłodzkiej 44 w Warszawie. 3.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: - Wymiana stolarki drzwiowej, - Remont podłóg, - Wykonanie uzupełnienia tynków, - Malowanie ścian, - Wymiana instalacji wod-kan, - Wymiana instalacji elektrycznej. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonać zgodnie ze: - Kosztorysami ofertowymi, - Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót; - Wymaganiami Zamawiającego ujętymi w opisie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45450000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną