Remont mostu w miejscowości Pomiechówek w km 196+116 drogi nr 62

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska
 • Telefon/fax: tel. 22 2092500, 22 2092360, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
  ul. Mińska 25
  03-808 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 2092500, 22 2092360, , fax. -
  REGON: 17511575001080
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont mostu w miejscowości Pomiechówek w km 196+116 drogi nr 62
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont mostu w miejscowości Pomiechówek w km 196+116 drogi nr 62
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45221113-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną