Remont śluzy małej – stopień wodny „Krapkowice”. Etap I - grodza

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-844 Warszawa, Grzybowska
 • Telefon/fax: tel. +48 (22) 37 20 260 , fax. +48 (22) 37 20 295
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 (22) 37 20 260, fax. +48 (22) 37 20 295
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wody.gov.pl, http://gliwice.wody.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont śluzy małej – stopień wodny „Krapkowice”. Etap I - grodza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Remont śluzy małej – stopień wodny „Krapkowice”. Etap I - grodza”. Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji obejmuje m.in.: 1) Roboty przygotowawcze  Roboty pomiarowe  Wykopy na długości do 5 mb od lica czołowej ściany GG oraz z przestrzeni wewnątrz głowy tj. od ściany czołowej do wrót a także wykop liniowy w dnie w linii bicia ścianki  Odwóz urobku na odległość do 2 km i wyładunek 2) Wykonanie grodzy od WG  Wbijanie ścianek szczelnych stalowych przy gł. wbicia 5m w gruncie kat. III – praca z użyciem sprzętu pływającego  Transport materiałów drogą wodną i roboty towarzyszące
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną