Remont lokali komunalnych mieszkalnych – pustostanów obejmujący lokale: ul. Ks. J. Popiełuszki 4 m.3; ul. Sułkowskiego 2 m.26; ul. Krajewskiego 2a m.32; ul. Krajewskiego 2a m.77

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-641 Warszawa, ul. Marii Kazimiery
 • Telefon/fax: tel. 22 8335696, , fax. 22 8321835
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz
  ul. Marii Kazimiery 1
  01-641 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 8335696, , fax. 22 8321835
  REGON: 11104337000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zgnzoliborz.waw.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont lokali komunalnych mieszkalnych – pustostanów obejmujący lokale: ul. Ks. J. Popiełuszki 4 m.3; ul. Sułkowskiego 2 m.26; ul. Krajewskiego 2a m.32; ul. Krajewskiego 2a m.77
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont mieszkalnych lokali komunalnych - pustostanów obejmujący lokale pod niżej wymienionymi adresami – 4 szt. 1. ul. Krajewskiego 2a m. 77 2. ul. Krajewskiego 2a m. 32 3. ul. Popiełuszki 4 m. 3 4. ul. Sułkowskiego 2 m. 26 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy” I. Zakres robót Lok. 1 przy ul. Krajewskiego 2a m. 77 Branża budowlana Wymiana drzwi wejściowych, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w pokojach, kuchni i łazience, regulacja okien, montaż nawiewników, wymiana parapetów n na MDF, wymiana naświetla na PCV, naprawa tynku (uzupełnienie ubytków po hakach), wykonanie pasów tynku po wymianie instalacji elektrycznej, skucie płytek w kuchni i łazience przed wymianą instalacji elektrycznej, przygotowanie powierzchni pod malowanie, gruntowanie podłoży preparatami, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów, Malowanie lamperii w kuchni, malowanie rur, zerwanie parkietu w pokojach i wykładzin PCV kuchnia i korytarzu, gruntowanie odkażające, położenie płyty OSB, ułożenie paneli, wymianą listew przypodłogowych, w kuchni i holu, w łazience płytki na posadzce, obudowa wanny z obłożeniem płytkami, wywiezienie materiałów z rozbiórki. Branża sanitarna Wymiana kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem, wymiana wanny, wymiana miski w-c kompakt z sedesem, wymiana zlewozmywaka, wymiana baterii, wymiana podejścia i syfonu oraz udrożnienie odpływu przyborów. Próba ciśnieniowa i protokół z szczelności inst. gazowej oraz opinia kominiarska. Branża elektryczna Demontaż opraw elektrycznych, osprzętu elektrycznego, oraz osprzętu w tablicy mieszkaniowej, Wymiana gniazd i wyłączników, zgodnie z wymogami, Wykonanie połączeń w puszkach, podłączenie osprzętu (wyłączników, przełączników, gniazd, przycisków), Montaż nowej tablicy mieszkaniowej wraz z zabezpieczeniami, dzwonka, oraz lamp. Wykonanie pomiarów ochronnych i przedstawienie protokołu. Wykonanie schematu elektrycznego do INNOGY, wraz z opisem oznaczeń obwodów. Elektrycznych Wykonanie pomiarów ochronnych i przedstawienie protokołu. Lok. 2 przy ul. Krajewskiego 2a m. 32 Branża budowlana Wymiana stolarki drzwiowej, drzwi wewnętrzne w pokojach, kuchni i łazience, naprawa tynku (uzupełnienie ubytków po hakach), wykonanie pasów tynku po wymianie instalacji elektrycznej, przygotowanie powierzchni pod malowanie, gruntowanie podłoży preparatami, malowanie farbami emulsyjnymi, wymiana parapetów, malowanie rur, zerwanie starych wykładzin z PCV, wykonanie wylewki, ułożenie nowych paneli w pokojach i korytarzu, w kuchni wykładzina PCV, wykonanie tynków i pomalowanie, wymiana starej posadzki w łazience, wykonanie nowej zabudowy obłożenie płytkami, montaż nawiewników w oknach, wywiezienie materiałów z rozbiórki. Branża sanitarna Wymiana kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem, wymiana wanny, wymiana miski w-c kompakt z sedesem, wymiana zlewozmywaka, wymiana umywalki, wymiana baterii, wymiana zaworów, podejścia i syfonu oraz udrożnienie odpływu przyborów sanitarnych. Próba szczelności inst. gazowej oraz opinia kominiarska. Branża elektryczna Demontaż opraw elektrycznych, osprzętu elektrycznego, przewodów, oraz osprzętu w tablicy mieszkaniowej. Wykucie bruzd pod przewody, oraz pod puszki elektryczne. Ułożenie przewodów do obwodów oświetleniowych, i gniazd, zgodnie z wymogami, Wykucie otworów pod puszki, obsadzenie puszek. Wykonanie połączeń w puszkach, podłączenie osprzętu (wyłączników, przełączników, gniazd, przycisków), Montaż tablicy mieszkaniowej wraz z zabezpieczeniami, dzwonka, oraz lamp. Wykonanie pomiarów ochronnych i przedstawienie protokołu. Wykonanie schematu elektrycznego do INNOGY, wraz z opisem oznaczeń obwodów. Elektrycznych Wykonanie pomiarów ochronnych i przedstawienie protokołu. Lok. 3 przy ul. Popiełuszki 4 m. 3 Branża budowlana Przebudowa łazienki, rozebranie ścianki drewnianej i murowanej, wymurowanie nowej pomiędzy pokojem a łazienką i kuchnią w przedsionku, wstawienie nowych drzwi do łazienki od strony pokoju, naprawa tynku (uzupełnienie ubytków po hakach i puszkach), wykonanie pasów tynku po wymianie instalacji elektrycznej, skucie płytek w łazience i sidingu, przygotowanie powierzchni pod malowanie, gruntowanie podłoży preparatami, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów, ułożenie płytek na ścianie w kabinie natryskowej, ułożenie płytek gres na posadzce w łazience, Malowanie lamperii w kuchni, malowanie grzejników, rur, parapetów, zagruntowanie posadzki odkażającej , przybicie płyty OSB i położenie wykładziny PCV w pokoju i kuchni, wywiezienie materiałów z rozbiórki.(1 - okno drewniane do wymiany w innym zleceniu) Branża sanitarna Wymiana kuchni elektrycznej 2 płytowej na szafce z blatem, wymiana wanny kąpielowej, na kabinę natryskową, wymiana miski w-c kompakt z sedesem, wymiana zlewozmywaka, baterii, wymiana podejścia i syfonu oraz udrożnienie odpływu przyborów, zamontowania nowej umywalki wiszącej, i wykonanie nowych podejść do umywalki i zlewozmywaka, wykonanie opinii kominiarskiej. Branża elektryczna Demontaż opraw elektrycznych, osprzętu elektrycznego, przewodów, oraz osprzętu w tablicy mieszkaniowej. Wykucie bruzd pod przewody, oraz pod puszki elektryczne. Ułożenie przewodów do obwodów oświetleniowych, i gniazd, zgodnie z wymogami, Wykucie otworów pod puszki, obsadzenie puszek. Wykonanie połączeń w puszkach, podłączenie osprzętu (wyłączników, przełączników, gniazd, przycisków), Montaż tablicy mieszkaniowej wraz z zabezpieczeniami, dzwonka, oraz lamp. Wykonanie pomiarów ochronnych i przedstawienie protokołu. Wykonanie schematu elektrycznego do INNOGY, wraz z opisem oznaczeń obwodów. Elektrycznych wykonanie pomiarów ochronnych i przedstawienie protokołu. Lok. 4 przy ul. Sułkowskiego 2 m. 26 Branża budowlana Wymiana stolarki drzwiowej, drzwi wewnętrzne w pokojach, kuchni i łazience, naprawa tynku (uzupełnienie ubytków po hakach), wykonanie pasów tynku po wymianie instalacji elektrycznej, przygotowanie powierzchni pod malowanie, gruntowanie podłoży preparatami, malowanie farbami emulsyjnymi, wymiana parapetów, malowanie rur, zerwanie starych wykładzin z PCV, wykonanie wylewki, ułożenie nowych paneli w pokojach i korytarzu, w kuchni wykładzina PCV, wykonanie tynków i pomalowanie, wymiana starej posadzki w łazience, wykonanie nowej zabudowy obłożenie płytkami, montaż nawiewników w oknach, wywiezienie materiałów z rozbiórki. Branża sanitarna Wymiana kuchni elektrycznej 4 płytowej bez piekarnika, wymiana wanny, wymiana miski w-c kompakt z sedesem, wymiana zlewozmywaka, oraz udrożnienie odpływu przyborów sanitarnych. Próba szczelności inst. gazowej oraz opinia kominiarska. Branża elektryczna Demontaż opraw elektrycznych, osprzętu elektrycznego, przewodów, oraz osprzętu w tablicy mieszkaniowej. Wykucie bruzd pod przewody, oraz pod puszki elektryczne. Ułożenie przewodów do obwodów oświetleniowych, i gniazd, zgodnie z wymogami, Wykucie otworów pod puszki, obsadzenie puszek. Wykonanie połączeń w puszkach, podłączenie osprzętu (wyłączników, przełączników, gniazd, przycisków), Montaż tablicy mieszkaniowej wraz z zabezpieczeniami, dzwonka, oraz lamp. Wykonanie pomiarów ochronnych i przedstawienie protokołu. Wykonanie schematu elektrycznego do INNOGY, wraz z opisem oznaczeń obwodów. Elektrycznych Wykonanie pomiarów ochronnych i przedstawienie protokołu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną