Remont budynku leśniczówki przy ul. Dziwożony 15

Lasy Miejskie - Warszawa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Lasy Miejskie - Warszawa
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 04-549 Warszawa, ul. Korkowa
 • Telefon/fax: tel. 22 612-25-60 , fax. 22 610-38-29
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Miejskie - Warszawa
  ul. Korkowa 170A
  04-549 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 612-25-60, fax. 22 610-38-29
  REGON: 14091025100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lasymiejskie.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku leśniczówki przy ul. Dziwożony 15
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku leśniczówki wraz z ogrodzeniem przy ul. Dziwożony 15, a także dostawa i montaż umeblowania kuchennego, sprzętu AGD, siłownika do bramy wjazdowej oraz zagospodarowanie przyległego terenu z infrastrukturą towarzyszącą (wiatą śmietnikową) zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną