Przetarg nieograniczony PN/32EC/11/2019 na dostawy, przesył i dystrybucję energii cieplnej do Szpitala Solec Sp. z o.o.

Szpital Solec Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Solec Sp. z o.o.
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-382 Warszawa, ul. Solec
 • Telefon/fax: tel. 22 250 62 48 , fax. 22 250 61 99
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Solec Sp. z o.o.
  ul. Solec 93
  00-382 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 250 62 48, fax. 22 250 61 99
  REGON: 14262895500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cmsolec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony PN/32EC/11/2019 na dostawy, przesył i dystrybucję energii cieplnej do Szpitala Solec Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy, przesył i dystrybucja energii cieplnej do budynków Szpitala Solec Sp. z o.o.: a) Szpitala przy ul. Solec 93; b) Przychodnia Przyszpitalna przy ul. Solec 99; c) Pawilon przy Kruczkowskiego 3 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 „Formularz asortymentowo-cenowy” oraz załączniku nr 6 „Opis przedmiotu zamówienia”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną