Przetarg nieograniczony PN/19S/07/2019 na dostawę pojazdów uprzywilejowanych do Szpitala Solec sp. z o.o.

Szpital Solec Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Solec Sp. z o.o.
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-382 Warszawa, ul. Solec
 • Telefon/fax: tel. 22 250 62 48 , fax. 22 250 61 99
 • Data zamieszczenia: 2019-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Solec Sp. z o.o.
  ul. Solec 93
  00-382 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 250 62 48, fax. 22 250 61 99
  REGON: 14262895500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cmsolec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony PN/19S/07/2019 na dostawę pojazdów uprzywilejowanych do Szpitala Solec sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów uprzywilejowanych do Szpitala SOLEC Sp. z o.o. w podziale na 2 zadania: Zadanie nr 1 – dostawa samochodu osobowego z segmentu D dostosowanego i przygotowanego do rejestracji jako pojazd uprzywilejowany. Zadanie nr 2 – dostawa ambulansu typu A2 przystosowanego do przewozu 6 osób w tym kierowca
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną