Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena efektów realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku oraz ocena wpływu Programu na zwiększenie dostępności i poprawę jakości transportu kolejowego w Polsce”.

Ministerstwo Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ministerstwo Infrastruktury
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-928 Warszawa, Chałubińskiego
 • Telefon/fax: tel. 22 630 16 10, , fax. 22 630 16 09
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Infrastruktury
  Chałubińskiego 4
  00-928 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 630 16 10, , fax. 22 630 16 09
  REGON: 36319036700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/infrastruktura

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena efektów realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku oraz ocena wpływu Programu na zwiększenie dostępności i poprawę jakości transportu kolejowego w Polsce”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena efektów realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku oraz ocena wpływu Programu na zwiększenie dostępności i poprawę jakości transportu kolejowego w Polsce”. Badanie ma obejmować okres od dnia 15 września 2015 r. do dnia 31 maja 2019 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73110000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną