Przełożenie 75 000 (+/- 10%) skrzynek znajdujących się w stosach na nowo zakupione regały w Archiwum Próbek Geologicznych w Kielnikach-Przymiłowicach

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka
 • Telefon/fax: tel. 22 4592313 , fax. 22 4592023
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Rakowiecka 4
  00-975 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4592313, fax. 22 4592023
  REGON: 00033213300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgi.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przełożenie 75 000 (+/- 10%) skrzynek znajdujących się w stosach na nowo zakupione regały w Archiwum Próbek Geologicznych w Kielnikach-Przymiłowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przełożenie 75 000 (+/- 10%) skrzynek znajdujących się w stosach na nowo zakupione regały w Archiwum Próbek Geologicznych w Kielnikach-Przymiłowicach (Kielniki-Przymiłowice k. Częstochowy; 42-256 Olsztyn gmina Olsztyn, powiat częstochowski, woj. śląskie).Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w: załączniku nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” oraz w załączniku nr 2 do SIWZ – „Istotne postanowienia umowy”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63120000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną