Przegląd (serwis) klimatyzatorów w siedzibie Oddziału KOWR w Bydgoszczy

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 02 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 02
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-207 Warszawa, Karolkowa
 • Telefon/fax: tel. (52) 525-08-55, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 02
  Karolkowa 30
  01-207 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (52) 525-08-55, , fax. -
  REGON: 36784953800027
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kowr.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przegląd (serwis) klimatyzatorów w siedzibie Oddziału KOWR w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przegląd (serwis) klimatyzatorów w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy. 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przegląd 40 szt. klimatyzatorów zamontowanych w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa OT w Bydgoszczy: Marki Fujitsu – 6 szt. Marki Whirpool – 15 szt. Marki Fuji – 2 szt. Marki Hundai – 4 szt. Marki Viwax – 1 szt. Marki Haier – 6 szt. Marki Fonco – 3 szt. Marki Tadiran – 3 szt. 3. Przegląd zostanie wykonany w formie jednorazowej usługi, z wyjątkiem trzech klimatyzatorów, znajdujących się w serwerowniach, których przegląd należy powtórzyć po upływie 6 miesięcy od pierwszego przeglądu. 4. W ramach przeprowadzanego przeglądu do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: a. kontrola zabrudzenia filtra powietrza w jednostce wewnętrznej / wymiana lub mycie, b. mycie parownika środkiem czyszczącym i odgrzybiającym, c. czyszczenie lamela skraplacza i kontrola pracy wentylatora, d. kontrola wizualna urządzenia czy nie jest czasem coś połamane wyłamane itp., e. kontrola ciśnienia gazu w urządzeniu, uzupełnienie czynnika do 10% objętości całkowitej wymaganej, f. kontrola prądów, g. kontrola układu skroplin, h. kontrola jednostki zewnętrznej. 5. Z powyższych czynności Wykonawca sporządzi protokół, potwierdzający prawidłowe wykonanie usługi, podpisany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, który następnie dołączy do faktury za wykonanie usługi. 6. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie, która części zamówienia będzie wykonywana przez podwykonawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50730000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną