Przebudowa węzła ciepłowniczego w budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9 w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9" w Warszawie

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-517 Warszawa, Rakowiecka
 • Telefon/fax: tel. 225651560, , fax. 225651560
 • Data zamieszczenia: 2019-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
  Rakowiecka 25/27
  02-517 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225651560, , fax. 225651560
  REGON: 01525966300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mokotow.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa węzła ciepłowniczego w budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9 w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9" w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zakres robót: 1. demontaż węzła cieplnego oraz montaż nowego wraz ze zleceniem odpłatnego nadzoru do Veolia Warszawa S.A. 2. montaż węzła zgodnie z projektem technologii i automatyki 3. badanie, regulacja i uruchomienie instalacji sanitarnych w tym również instalacjo c.o. 4. wykonanie instalacji elektrycznej węzła cieplnego 5. badania i pomiary instalacji elektrycznych w węźle cieplnym 6. wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniu węzła cieplnego 7. wykonanie robót budowlanych poinstalacyjnych dokumentacja projektowa powykonawcza węzła
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45330000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną