Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-627 Warszawa, Słowackiego
 • Telefon/fax: tel. 224438878, , fax. 224439004
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz
  Słowackiego 6/8
  01-627 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224438878, , fax. 224439004
  REGON: 01525966300186
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zoliborz.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia w ramach zadania inwestycyjnego przebudowy ul. Rydygiera na ww. odcinku, obejmuje: wykonanie wycinki drzew, odwodnienia i oświetlenia drogi, wykonanie chodników, zjazdów, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych, zatok autobusowych, jezdni asfaltowej, organizacji ruchu, robót zieleniarskich.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną