Przebudowa instalacji teletechnicznych systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN) oraz systemu kontroli dostępu (SKD) w budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy ul. Ksawerów 13 w Warszawie

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście
 • Telefon/fax: tel. 22 4210100 , fax. 22 8288773
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
  00-071 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4210100, fax. 22 8288773
  REGON: 00027406800010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mkidn.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa instalacji teletechnicznych systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN) oraz systemu kontroli dostępu (SKD) w budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy ul. Ksawerów 13 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo-budowlanych polegających na Przebudowie instalacji teletechnicznych systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN) oraz budowa systemu kontroli dostępu (SKD) w budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy ul. Ksawerów 13 w Warszawie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45311100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną