Prace remontowe w budynku LI Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Kadrowej

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 04-401 Warszawa, Al. Gen. A. Chruściela
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Rembertów
  Al. Gen. A. Chruściela 28
  04-401 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 15259663000900

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace remontowe w budynku LI Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Kadrowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach zamówienia należy wykonać: 1. Remont pomieszczenia pokoju nauczycielskiego z adaptacja na salę lekcyjną. 2. Remont pomieszczeń na I piętrze z adaptacja na pokój nauczycielski. 3. Remont pomieszczeń sekretariatu szkoły z zabudową części korytarza I piętra na pomieszczenia dyrekcji szkoły. 4. Remont pomieszczenia z-cy dyrektora na I piętrze. 5. Remont pomieszczenia kierownika adm.- gosp. – wydzielenie dwóch niezależnych pomieszczeń 6. Remont posadzek w remontowanych pomieszczeniach i korytarzu I piętra 7. Remont pomieszczenia socjalnego dla pracowników technicznych szkoły 8. Prace instalacyjne wod-kan, co. w remontowanych pomieszczeniach. 9. Zakup i montaż nowego oświetlenia w remontowanych pomieszczeniach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną