Organizacja i przeprowadzenie zajęć prozdrowotnych – Zumba, Zumba Gold dla mieszkańców m.st. Warszawy

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-381 Warszawa, Powstańców Śląskich
 • Telefon/fax: tel. 22 4437550, , fax. 22 3254007
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo
  Powstańców Śląskich 70
  01-381 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4437550, , fax. 22 3254007
  REGON: 015259640
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bemowo.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja i przeprowadzenie zajęć prozdrowotnych – Zumba, Zumba Gold dla mieszkańców m.st. Warszawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług polegających na organizacji i przeprowadzeniu prozdrowotnych zajęć Zumba, Zumba Gold. Szczegółowy rodzaj i opis zajęć zawiera Część II.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98336000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną