„Organizacja i przeprowadzenie porówna międzylabolatoryjnych i szkoleń oraz zapewnienie wsparcia merytorycznego w zakresie monitoringu pól elektromagnetycznych”, oznaczenie sprawy: ZP/220-25/20/PC,

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-922 Warszawa, ul. Wawelska
 • Telefon/fax: tel. 22 369 2542, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 369 2542, , fax. -
  REGON: 86159300000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Organizacja i przeprowadzenie porówna międzylabolatoryjnych i szkoleń oraz zapewnienie wsparcia merytorycznego w zakresie monitoringu pól elektromagnetycznych”, oznaczenie sprawy: ZP/220-25/20/PC,
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest podniesienie wiedzy merytorycznej i praktycznej oraz weryfikacja kwalifikacji pracowników Departamentu Monitoringu Środowiska (DMŚ) oraz Centralnego Laboratorium Badawczego (CLB) Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakresie pól elektromagnetycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80510000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną