Opracowanie metadanych dla źródeł muzyki polskiej w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) znajdujących się w Warszawskim Towarzystwiem Muzycznym (PL-Wtm), wytypowanych do POPC „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie” – 3 części

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-355 Warszawa, ul. Tamka
 • Telefon/fax: tel. 22 44 16 100 , fax. 22 44 16 112
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
  ul. Tamka 43
  00-355 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 44 16 100, fax. 22 44 16 112
  REGON: 17307171000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.nifc.pl/pl/bip/przetargi/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie metadanych dla źródeł muzyki polskiej w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) znajdujących się w Warszawskim Towarzystwiem Muzycznym (PL-Wtm), wytypowanych do POPC „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie” – 3 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Opracowanie metadanych dla źródeł muzyki polskiej w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) znajdujących się w Warszawskim Towarzystwiem Muzycznym (PL-Wtm), wytypowanych do POPC „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie” – 3 części”: Cześć 1: Opracowanie metadanych dla źródeł muzyki polskiej w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) znajdujących się w Warszawskim Towarzystwiem Muzycznym (PL-Wtm), wytypowanych do POPC „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie”; Część 2: Opracowanie metadanych dla źródeł muzyki polskiej w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) znajdujących się w Warszawskim Towarzystwiem Muzycznym (PL-Wtm), wytypowanych do POPC „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie”; Część 3: Opracowanie metadanych dla źródeł muzyki polskiej w programie Muscat w międzynarodowej bazie źródeł muzycznych Répertoire International des Sources Musicales (RISM) znajdujących się w Warszawskim Towarzystwiem Muzycznym (PL-Wtm), wytypowanych do POPC „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie”.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia zawiera Załącznik nr 2, 2a-2c do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72312000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną