Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-801 Warszawa, ul. Chmielna
 • Telefon/fax: tel. 22 55 89 000 , fax. 228 909 211
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
  ul. Chmielna 120
  00-801 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 55 89 000, fax. 228 909 211
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zdm.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO a jest mniejsza niż równowartość kwoty 214 000 EURO Część 1: Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu pn. „Sieć pasów rowerowych na „Starej Pradze””” Część 2: Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu z budżetu partycypacyjnego pn. „Uzupełnienie sieci tras rowerowych na Śródmieściu”. Część 3: Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu pn. „Rowerem OBOK ul. Stryjeńskich – budowa ścieżki rowerowej od Wąwozowej do Przy Bażantarni wraz z łącznikiem między drogą dla rowerów a parkingiem na wysokości posesji Stryjeńskich 12” Część 4: Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu z budżetu partycypacyjnego pn. Realizacja projektu „Droga rowerowa wzdłuż ul. Gen. W Andersa (Muranów)” Część 5: Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu z budżetu partycypacyjnego pn. Realizacja projektu „Połączenie Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego i Mostu Poniatowskiego dla ruchu rowerowego” wraz z projektem „Uciąglijmy ścieżkę rowerową wzdłuż Wisłostrady na Powiślu. Rowerem na ASP1 Śródmieście’ w części : „budowa DDR (odcinkami CPR) na odc. od ul. Jaracza do ul. 3 maja oraz uporządkowanie parkowania i zieleni (przesadzenia)” i „budowa DDR na odc. od ul. 3 maja do ul. Ludnej”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną