Odnowienie subskrypcji i licencji edukacyjnej oprogramowania Labview wraz z komponentami.

Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej - Politechnika Warszawska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej - Politechnika Warszawska
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-661 Warszawa, Pl. Politechniki
 • Telefon/fax: tel. 22 234 53 92 , fax. 22 621 86 57
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej - Politechnika Warszawska
  Pl. Politechniki 1
  00-661 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 234 53 92, fax. 22 621 86 57
  REGON: 15540000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ci.pw.edu.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odnowienie subskrypcji i licencji edukacyjnej oprogramowania Labview wraz z komponentami.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Politechnika Warszawska posiada licencję wieczystą Labview i w ramach programu dydaktycznego prowadzi zajęcia dla studentów z wykorzystaniem tego narzędzia. W kolejnym roku akademickim narzędzie to będzie również wykorzystywane w ramach dydaktyki oraz prac badawczo-naukowych. 1) Przedmiotem zamówienia jest odnowienie subskrypcji i licencji edukacyjnej oprogramowania LabVIEW wraz z komponentami oraz z prawem do aktualizacji. 2) Przedmiot zamówienia obejmuje: a) odnowienie subskrypcji wraz z prawem do aktualizacji oprogramowania LabVIEW do licencji nr M80X53283 od dnia 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2020 r.; b) odnowienie subskrypcji wraz z prawem do aktualizacji oprogramowania Multisim do licencji nr M78X46578 od dnia 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2020 r.; c) odnowienie instalacji wersji studenckich oprogramowania LabView oraz oprogramowania Multisim do zeszłorocznych licencji, dla wszystkich studentów uczelni – 500 szt. – od dnia 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2020 r.; d) szkolenie w siedzibie Wykonawcy lub w wersji wirtualnej w zakresie oprogramowania National Instruments, przeprowadzone przez przedstawiciela producenta oprogramowania – 36 kredytów szkoleniowych (tj. 144 osobogodziny) do dyspozycji Zamawiającego zgodnie z kalendarzem szkoleń dostępnym na stronie ni.com/training po uprzedniej rejestracji; e) dostawa podręczników szkoleniowych LabView Core 1 Course Kit (Polish) – 6 szt.; f) dostawa podręczników szkoleniowych LabView Core 2 Course Kit (Polish) – 6 szt; g) dostawa materiałów edukacyjnych do kursu LabView Academy - 1 rok dostępu - od dnia 1 czerwca 2019 r. do dnia 31 maja 2020 r.; h) dostawa nośnika USB wraz z oprogramowaniem. Przedmiot zamówienia musi pochodzić z legalnego źródła i być przeznaczony m.in. do użytkowania w Polsce.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48983000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną