Odmulenie zbiornika wyrównawczego przepompowni w Wiśle Wielkiej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-844 Warszawa, Grzybowska
 • Telefon/fax: tel. +48 (22) 37 20 260 , fax. +48 (22) 37 20 295
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 (22) 37 20 260, fax. +48 (22) 37 20 295
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wodypolskie.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odmulenie zbiornika wyrównawczego przepompowni w Wiśle Wielkiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Odmulenie zbiornika wyrównawczego wraz z rowem zachodnim położonych przy przepompowni melioracyjnej w Wiśle Wielkiej w cofce zbiornika wodnego Łąka. Przepompownia melioracyjna wraz ze zbiornikiem wyrównawczym jak i urządzenia wodne położone w cofce zbiornika integralnie związane są z funkcjonowaniem samego zbiornika wodnego Łąka. Zbiornik wyrównawczy pełni rolę retencyjną dla wód spływających Rowem Zachodnim oraz Kanałem Branickim z obszaru zlewni, w której teren jest niżej położony aniżeli normalny poziom piętrzenia w zbiorniku Łąka. Wody retencjonowane tłoczone są do zbiornika wodnego Łąka. Pojemność zbiornika do poziomu pierwszych półek wynosi 6800 m3 (rzędna poziomu półek 247.50 m n.p.m.). Obecnie zamulenie wynosi około 0.8 m, co odpowiada objętości 4500 m3 i stanowi około 45 % całkowitej pojemności. Zamulenie zbiornika powoduje ograniczenie w swobodnym spływie wód ze zlewni i ogranicza prawidłową eksploatację pompowni. Wybór technologii odmulenia zbiornika należy do Wykonawcy. Dopuszczalne jest użycie pogłębiarki ssąco-refulującej, koparek lub pomp szlamowych. Czerpane namuły z dna zbiornika przetransportowane zostaną na wyznaczony do składowania namułu teren, znajdujący się w czaszy polderu powodziowego. Odległość od zbiornika wynosi 215.0 m. Teren znajduje się poza ogrodzeniem samego zbiornika. Dodatkowo przewidziano odmulenie kolektora i dna rowu zachodniego. Kolektor jest w chwili obecnej w 2/3 wypełniony osadem na długości około 89.0 m. Rów odmulić ręcznie na długości 340 mb z odłożeniem namułu na skarpach. Głębokość zamulenia wynosi 40 cm przy szerokości dna 2.0 m. Urobek pochodzący z oczyszczenia zarurowania i zbiornika zostanie spryzmowany w czaszy polderu. Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót i SOPZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną