Ochrona osób i mienia w budynku Dom Pomocy Spolecznej ul. Wójtowska 13 Warszawa

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-224 Warszawa, ul. Wójtowska
 • Telefon/fax: tel. 228 315 251 , fax. 228 315 251
 • Data zamieszczenia: 2019-11-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  ul. Wójtowska 13
  00-224 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 228 315 251, fax. 228 315 251
  REGON: 29559600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dpswojtowska.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona osób i mienia w budynku Dom Pomocy Spolecznej ul. Wójtowska 13 Warszawa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego przy pomocy pracowników ochrony usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osόb przebywających i mieszkających na terenie Zamawiającego oraz mienia składającego się z budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej 13 w Warszawie, jego pomieszczeń oraz rzeczy znajdujących się w tych pomieszczeniach. Budynek Domu Pomocy Społecznej /DPS/ zlokalizowany przy ul. Wójtowskiej 13 w Warszawie o powierzchni całkowitej 4720 m2, jest ogrodzony posiada jedno wejście główne, dwa wejścia od strony podwórza Domu Pomocy Społecznej i jedno wyjście ewakuacyjne od strony ul. Fondamińskiego. Obiekt od strony podwórza wyposażony jest w podjazd dla dostawców oraz windę dla osób niepełnosprawnych. Informacja o systemach ochrony technicznej zainstalowanych w chronionym obiekcie: -system wentylacji i klimatyzacji, -system alarmowy p.poż podłączony do Straży Pożarnej, -system sygnalizacji włamania, -system monitoringu, Ochrona osób i mienia realizowana będzie przez 24 godziny na dobę przez pracowników ochrony wpisanych na listę pracowników ochrony fizycznej – całodobowo w systemie zmianowym ( 24 godziny) – jeden pracownik Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikaja z Klauzuli społecznej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną