Krzesła konferencyjne na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"

Instytut Matki i Dziecka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Matki i Dziecka
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka
 • Telefon/fax: tel. 022 32-77-240 , fax. 022 32-77-233, 32-77-305
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Matki i Dziecka
  ul. Kasprzaka
  01-211 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 32-77-240, fax. 022 32-77-233, 32-77-305
  REGON: 28839500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imid.med.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Krzesła konferencyjne na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Krzesła konferencyjne w ilości 100 szt. Szczegółówy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2 i 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39153000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną