Kontrakt 1.B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-844 Warszawa, Grzybowska
 • Telefon/fax: tel. 914 411 200, , fax. 914 411 300
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 914 411 200, , fax. 914 411 300
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wody.gov.pl, www.rzgw.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kontrakt 1.B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Niniejsza informacja ma charakter poglądowy i stanowi ogólny przewidywany opis i zakres zamówienia. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał pożyczkę z Banku Światowego na sfinansowanie kosztów Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły i zamierza przeznaczyć część środków z tej pożyczki na Kontrakt 1B.2: Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zabezpieczenia zimowego lodołamania. Zamówienie będzie sfinansowane przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD), Bank Rozwoju Rady Europy (CEB), planowane jest również uzyskanie dotacji ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecnie zamierza przeprowadzić wstępna kwalifikacje (prekwalifikację) wykonawców/lub firm dla Kontraktu 1.B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I -Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa, oraz budowa nowych budowli regulujących na wybranych odcinkach rzeki Odra: - Odcinek: km 581,0-585,7 - rejon m. Słubice - Odcinek: km 604,0-605,0 - rejon m. Górzyca - Reitwein - Odcinek: km 613,5 -614,7 - rejon m. Kostrzyn nad Odrą - Odcinek: km 645,5 - 654,0 - rejon m. Gozdowice - Stara Rudnica - Odcinek: km 654,0 - 663,0 - rejon m. Stara Rudnica - Osinów Dolny
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45240000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną