Konserwacja instalacji, urządzeń i sieci w obiektach Centrali IPN

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-675 Warszawa, Wołoska
 • Telefon/fax: tel. 225 818 803 , fax. 225 818 814
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  Wołoska 7
  02-675 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 818 803, fax. 225 818 814
  REGON: 16365090000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ władzy publicznej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja instalacji, urządzeń i sieci w obiektach Centrali IPN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest konserwacja instalacji, urządzeń i sieci w budynkach Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zlokalizowanych w Warszawie przy ulicach: ul. Kłobuckiej 21, ul. Wołoskiej 7 (planowana zmiana lokalizacji na ul. Postępu 18) *, ul. Marszałkowskiej 21/25, Pl. Krasińskich 2/4/6, * Zamawiający przewiduje zmianę lokalizacji z budynku Mars przy ul. Wołoskiej 7 na budynek Neptun przy ul. Postępu 18, zlokalizowanych w obrębie kompleksu Empark. Zmiana lokalizacji możliwa jest przed podpisaniem umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50710000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną