KOMPLEKSOWY REMONT I PIĘTRA MIĘDZY WEJŚCIEM A I B W BUDYNKU NR 100 W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-908 Warszawa, gen. Sylwestra Kaliskiego
 • Telefon/fax: tel. +48261837865, , fax. +48261839723
 • Data zamieszczenia: 2019-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  gen. Sylwestra Kaliskiego 2
  00-908 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48261837865, , fax. +48261839723
  REGON: 12122900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wat.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KOMPLEKSOWY REMONT I PIĘTRA MIĘDZY WEJŚCIEM A I B W BUDYNKU NR 100 W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy remont I piętra między wejściem A i B w budynku nr 100 w formule zaprojektuj i wykonaj – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i na jej podstawie wykonanie robót. 1.2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych w niniejszej SIWZ. 1.3. Zakres: 1. W zakresie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej obejmującej:  przebudowę pomieszczeń: biurowych o nr: 101-118, korytarza oraz części łazienki, na I piętrze pomiędzy klatkami A i B,  wydzielenie/wygospodarowanie części pomieszczenia dla szafy RACK wielkość i lokalizacja ustalone na etapie projektu (decyzja Projektanta) na I piętrze pomiędzy klatkami A i B,  wydzielenie nowego pomieszczenia w holu na II piętrze przy klatce B wraz z dostosowaniem go do warunków ppoż. w budynku nr 100,  dostosowanie 2 kpl drzwi w pom. biurowych do wymagów ppoż na II piętrze, kl. A,  remont parkietu w korytarzu na wysokim parterze przy klatce G ( wg. proj. Dreslera: kl. 6), dotyczy korytarza w części Bloku 7 i 8, pomiędzy pom. nr 77A i 93. Zakres prac przedstawiono poniżej. • W budynku 100 na I piętrze w zakresie branży ogólnobudowlanej:  zabezpieczenie posadzek;  demontaż mebli z wyniesieniem na miejsce wskazane przez użytkownika;  prace demontażowe w zakresie: posadzek (wykładziny, płytki gresowe, parkiet, część paneli podłogowych), wszystkich drzwi z ościeżnicami do pomieszczeń biurowych i łazienki;  wyburzenie części ścian murowanych pomiędzy korytarzem i biurami o nr 101-118 oraz łazienką;  wykonanie nowych otworów drzwiowych w ścianach dla drzwi w pom. biurowych w ilości 19 szt;  wstawienie nadproży w nowych otworach drzwiowych- w ilości 19 szt;  wymurowanie nowych ścianek z cegły pełnej w nowych osiach pomiędzy korytarzem a biurami o gr. 12cm oraz w wygospodarowanym nowym pomieszczeniu dla szafy RACK-lokalizacja i wielkość uzgodnione na etapie projektu (decyzja Projektanta; wykonanie robót zgodnie z normą wojskową), założono minimalne wymiary pomieszczenia: 1,60 m x 2,40m, minimalny prześwit dla drzwi 90cm;wstawienie nadproża dla nowych drzwi;  zamurowanie 7 otworów drzwiowych w ścianach działowych pomiędzy pomieszczeniami 101/103, 104/104A, 104A/102, 106/106A, 110/110A, 114/116, 117/115;  remont wszystkich podłóg w pom. biurowych, w korytarzu oraz w przedsionku łazienki; należy zlicować poziomy posadzek pomiędzy pomieszczeniami;  roboty tynkarskie, szpachlowanie;  roboty izolacyjne posadzek;  wykonanie posadzki z płytek gresowych o wym. min 40x40cm na kleju, w dwóch kolorach (do akceptacji użytkownika), spoinowane, z cokołami o wys. 10cm w korytarzu, w remontowanej części łazienki odtworzyć posadzkę istniejącą;  uzupełnienie posadzek z paneli podłogowych o kl. odporności na ścieranie 6. (które ulegną uszkodzeniu wynikającym z remontu) wraz z cokołami i podkładem – przyjęto pow. ok. 28,00 m2; barwę uzupełnianych paneli dopasować do istniejących;  wykonanie podłogi z wykładziny dywanowej antyelektrostatycznej z cokołami o wys.: 5cm w pom. biurowych o pow. ok. 415,00 m2;  wykonanie podłogi z wykładziny pcv gr. 2,5mm antyelektrostatycznej z cokołami o wys.: 5cm w nowym pom. dla szafy RACK o pow. ok. 2,00 - 4,00 m2;  przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania;  roboty malarskie ścian i sufitów farbą lateksową białą oraz farbą w odcieniu jasnym wraz z wcześniejszym gruntowaniem;  uzupełnienie glazury na scianach w remontowanej części łazienki;  sufit modułowy o wym. 60x60cm, biały, w korytarzu o pow. ok. 87,00m2, ewentualnie sufit gk w przedsionku łazienki w oparciu o wykonaną dokumentacją; - nowa stolarka drzwiowa z ościeżnicami drzwi drewniane o wym. 90x200cm z wyposażeniem w ilośći ok. 22kpl , drzwi gabinetowe :założono ilość: 5 kpl wraz z wykonaniem obróbek przy drzwiach;  wstawienie nowych drzwi o wym. min. 94x200cm z ościeżnicą (1 kpl) do wydzielonego pom. dla szafy RACK; wykonanie obróbek przy drzwiach;  wymiana 2 kpl drzwi z ościeżnicami na II piętrze do pomieszczeń biurowych: 277A, 278A; w klatce A, o wym.: 90x200 z o.o. EI30, otwierane na zewnątrz -dostosowanie do wymagań ppoż;  wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację na odległość do 30km;  ponowne wniesienie mebli do pomieszczeń biurowych.  • W budynku 100 na II piętrze w holu w „klatce B” w zakresie branży ogólnobudowlanej:  Wydzielenie nowego pomieszczenia gospodarczego o nr 210B o wymiarach orientacyjnych ok.: 3,15m x 3,15m, którego ściany będą licować się z zewnętrznymi krawędziami podciągów:  zabezpieczenie posadzek w holu;  roboty murarskie w zakresie dwóch ścian wewnętrznych o wys. ok 3,30 z cegły pełnej gr. 12cm na pełną wysokość o o.o. EI 60;wraz ze wstawieniem nowego nadproża dla drzwi;  remont istniejącej posadzki z lastryko, należy usunąć istniejącą warstwę lastryko z podkładem na gr. min. 3,0cm, wykonać nowy podkład betonowy, nową warstwę lastryko, następnie wykonać: szlifowanie, pielęgnację oraz docelowo impregnację warstwy wierzchniej;  roboty tynkarskie np. tynk gipsowy na wymurowanych ścianach;  roboty przygotowawcze ścian i sufitów przed malowaniem;  roboty malarskie z podkładem gruntującym. Należy pomalować nowe oraz istniejące ściany i sufit farbą lateksową białą;  wstawienie nowych drzwi stalowych o wym.: 90x200cm z ościeżnicą (1 kpl) z o.o. EI30 z zamkiem patentowym i samozamykaczem; wykonanie obróbek przy drzwiach;  wymiana drzwi stalowych z ościeżnicami o wym.: 90x200cm z ościeżnicą (2 kpl) z o.o. EI30 z zamkiem patentowym i samozamykaczem; wykonanie obróbek przy drzwiach;  wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację na odległość do 30km.  • W korytarzu na parterze należącym do: Działu Spraw Studenckich (DSS) / Działu Organizacji Kształcenia (DOK) w budynku 100, cz, Bloku 7 i 8, pomiędzy pom. 77A i 93: - Cyklinowanie i malowanie parkietu w korytarzu o pow. ok 115,00m2. Założono wymianę ok. 1,00m2 powierzchni parkietu w strefie wejścia, bezpośrednio przy drzwiach. Przed zakupem sprawdzić stan istniejącego parkietu i w razie konieczności dopasować nowe deszczułki wymiarami, oraz gatunkiem drewna do istniejącego. Parkiet układać w jodełkę. Należy zastosować lakier przeznaczony do malowania drewnianych parkietów, o wysokiej odporności na ścieranie i zarysowania, antypoślizgowy, o bardzo dobrej twardości powłoki, szybkoschnący ( wg DIN 18032). Należy przewidzieć wymianę istniejących listew przypodłogowych z pcv na nowe, również z pcv z akcesoriami do mocowania, w kolorze dębu jak najbardziej zbliżonym do parkietu, o wysokości min. 6cm, w ilości ok. 95,00mb z systemem otwierania – ułatwia maskowanie czy serwis kabli. Przed pracami należy wynieść meble z korytarza w miejsce wskazane przez użytkownika. • Przebudowę instalacji klimatyzacji na I piętrze w budynku 100 blok 2 w zakresie robót sanitarnych:  Demontaż, usunięcie/wyssanie z instalacji czynnika chłodniczego a następnie przesunięcie o około 90 cm i ponowny montaż jednostek wewnętrznych klimatyzacyjnych marki SAMSUNG.  Uruchomienie i sprawdzenie po remoncie działania klimatyzacji w pomieszczeniach nr 101 do 118.  Zakup , dostawa i montaż nawietrzaków, nawiewników okiennych wraz z okapem akustycznym w kolorze białym, posiadający możliwość ręcznego zamknięcia i pełnego otwarcia nawiewnika, wspomagając funkcję higrosterowania. Nawietrzaki z przepływem powietrza (min-max) przy 10 Pa: 7-28 m3/h. Nawiewnik długość 402 [mm]. Ilość: 46 szt.,  Montaż kratek wentylacyjnych typ A do przewodów murowanych. Roboty instalacyjne w budynku 100 - Instalacje w pom. 210B -Podręczne pomieszczenie magazynowe;  Montaż kanału wentylacyjnego, między przestrzenią klatki schodowej "B" a nowym pomieszczeniem 210 B;  Montaż na kanale wentylacyjnym wentylatora z filtrem przeciwpyłkowym; Roboty instalacyjne w budynku 100 – w wydzielonym pomieszczeniu, w którym zostanie zainstalowana szafa RACK należy przewidzieć:  wymianę powietrza;  odprowadzenie ciepła, które wytwarza urządzenie ( szafa RACK). 1.1 Uzyskanie uzgodnień rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych o ile będzie to wymagane; 1.2 Uzyskanie decyzji /zgody na wykonanie robót budowlanych lub jeśli będzie wymagane decyzji pozwolenia na budowę. 2. Wykonanie na podstawie ww. projektu przedmiotowych przebudów i remontów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie Roboty w branży elektrycznej i niskonapięciowych I. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 101 (pomieszczenie dla 2 osób). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 3 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 6 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 12 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanym nowym obwodzie administracyjnym – 1 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. II. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 102 (pomieszczenie dla 2 osób). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 3 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 6 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 12 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanym nowym obwodzie administracyjnym – 1 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. III. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 103 (pomieszczenie dla 2 osób). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 3 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 6 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 12 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanym nowym obwodzie administracyjnym – 1 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. IV. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 104 (pomieszczenie dla 2 osób). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 3 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 6 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 12 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanym nowym obwodzie administracyjnym – 1 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. V. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 104A (pomieszczenie dla 3 osób). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 3 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 6 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 12 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanym nowym obwodzie administracyjnym – 1 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. VI. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 105 (pomieszczenie dla 2 osób). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 3 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 6 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 12 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanym nowym obwodzie administracyjnym – 1 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. VII. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 106 (pomieszczenie dla 2 osób). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 3 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 6 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 12 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanym nowym obwodzie administracyjnym – 1 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. VIII. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 106A (pomieszczenie dla 1 osoby). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 3 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 6 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 12 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanym nowym obwodzie administracyjnym – 1 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. IX. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 107 (pomieszczenie dla 2 osób). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 3 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 6 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 12 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanym nowym obwodzie administracyjnym – 1 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. X. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 108 (pomieszczenie dla 2 osób). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 3 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 6 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 12 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanym nowym obwodzie administracyjnym – 1 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. XI. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 109 (pomieszczenie dla 2 osób). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 3 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 6 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 12 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanym nowym obwodzie administracyjnym – 2 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. XII. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 110 (pomieszczenie dla 2 osób). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 3 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 6 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 12 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanym nowym obwodzie administracyjnym – 1 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. XIII. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 110A (pomieszczenie dla 2 osób). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 3 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 6 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 12 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanym nowym obwodzie administracyjnym – 1 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. XIV. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 111 (pomieszczenie dla 2 osób). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 3 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 6 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 12 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanym nowym obwodzie administracyjnym – 1 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. XV. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 112 (pomieszczenie dla 2 osób). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 3 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 6 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 12 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanym nowym obwodzie administracyjnym – 1 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. XVI. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 113 (pomieszczenie dla 2 osób). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 3 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 6 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 12 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanym nowym obwodzie administracyjnym – 1 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. XVII. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 114 (pomieszczenie dla 4 osób). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 4 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 8 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 16 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanym nowym obwodzie administracyjnym – 1 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. XVIII. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 114A (pomieszczenie dla 2 osób). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 3 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 6 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 12 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanych nowych obwodach administracyjnych (ok. 8,5 kW mocy zainstalowanej) – 5 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. XIX. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 115 (pomieszczenie dla 2 osób). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 3 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 6 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 12 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanym nowym obwodzie administracyjnym – 1 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. XX. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 117 (pomieszczenie dla 2 osób). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 3 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 6 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 12 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanym nowym obwodzie administracyjnym – 1 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. XXI. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 117A (pomieszczenie dla 2 osób). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 3 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 6 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 12 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanym nowym obwodzie administracyjnym – 1 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. XXII. Pierwsze piętro – pomieszczenie nr 118 (pomieszczenie dla 2 osób). 1. Demontaż opraw sufitowych – 2 szt. 2. Demontaż instalacji elektrycznej - 1 kpl. 3. Projekt i montaż opraw sufitowych w stropie podwieszonym (4000K, LED, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia, załączane przełącznikiem) wraz z wykonaniem ich zasilania – 2 szt. 4. Wymiana przełącznika pt – 1 szt. 5. Montaż PEL-a we wspólnej ramce systemowej 5X (1x230V ogólne+2x230V dedykowane dla komputerów+4xRJ45) – 3 szt. 6. Doprowadzenie do PELi zasilań 230V – 6 szt. oraz skrętki komputerowej kat.6a z punktu dystrybucyjnego – 12 szt. (sieć strukturalna). 7. Montaż gniazda podwójnego 230V wraz z zasilaniem w wykonywanym nowym obwodzie administracyjnym – 1 szt. 8. Przeniesienie (z ew. wydłużeniem przewodów) zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzacji oraz przewodów sterowniczych klimatyzacji. XXIII. Pierwsze piętro – pomieszczenie WC. Dostosowanie (jeżeli będzie to konieczne) istniejących instalacji elektrycznych pomieszczenia WC do warunków rozbudowy pomieszczenia WC. XXIV. Pierwsze piętro - korytarz przy pom. 101 – 118. 1. Projekt i wymiana oświetlenia podstawowego na korytarzu (4000K, LED, oprawy modułowe w suficie podwieszonym ze zintegrowanymi czujnikami obecności ludzi i natężenia oświetlenia oraz regulacją czasu działania oprawy) – 1 kpl. 2. Wykonanie projektu oraz przebudowa (zaakceptowanego przez rzeczoznawcę ds. ppoż.) systemu oświetlenia awaryjnego i kierunkowego ewakuacyjnego w korytarzu (oprawy LED z funkcją przewodowego monitoringu, z doprowadzeniem kabli monitorujących do szafy RACK, obsługującej pomieszczenia remontowanego obszaru) – 1 kpl. 3. Projekt i przebudowa zasilającej tablicy korytarzowej TB-2B oraz jej obwodów odbiorczych z uwzględnieniem nie tylko przebudowy zasilania obwodów oświetleniowych i siłowych 230V pomieszczeń 101-118, ale także wszystkich pozostałych obwodów odbiorczych tablicy korytarzowej TB-2B; z wymianą przewodów zasilających, niespełniających aktualnych norm elektrycznych lub wymagających przedłużania – 1 kpl. 4. Wykonanie bilansu mocy dla wlz-u zasilającego blok 2 budynku nr 100 i ew. projektu nowego wlz-u – przy niespełnieniu przez obecny wlz warunków normowych. 5. Zaprojektowanie i wykonanie gniazd 230V administracyjnych na korytarzu, zasilanych z obwodu administracyjnego – 3 szt. 6. Zaprojektowanie i wykonanie gniazd 230V nad sufitem podwieszonym dla zasilania punktów Wi-Fi w korytarzu – 2 szt. 7. Doprowadzenie światłowodu z pom 34 do szafy RACK. 8. Doprowadzenie kabla telefonicznego do szafy RACK. XXV. Pierwsze piętro – (ok. 2 - 4 m2, wydzielona część pomieszczenia, nie przeznaczona na stały pobyt ludzi). Wydzielenie części pomieszczenia (z zakresu remontowanych pomieszczeń – decyzja Użytkownika), dla szafy RACK, obsługującej pomieszczenia od 101 do 118, zarówno w zakresie sieci strukturalnej cywilnej, jak i sieci MIL-WAN, zabezpieczenie wydzielonego pomieszczenia w zakresie sieci MIL-WAN zgodnie z normą wojskową. Należy przewidzieć wykonanie oświetlenia w wydzielonym pomieszczeniu, załączanego podświetlanym wyłącznikiem, zlokalizowanym na zewnątrz wydzielonego pomieszczenia oraz wykonanie zasilania wentylatora z termostatem, wg projektu branży sanitarnej, wymuszającego wentylację, a więc i wymianę ciepła w wydzielonym pomieszczeniu. W wydzielonym pomieszczeniu wyprowadzić wypust 230V do zasilania szafy RACK z wyposażeniem. Do pomieszczenia doprowadzić światłowód sieci LAN WAT oraz skrętki z PEL-i pomieszczeń 101-118, z uwzględnieniem wymogów normy wojskowej dla sieci MIL-WAN. Typ szafy RACK oraz jej wyposażenie zostały podane w przedmiarze robót niskonapięciowych. XXVI. Drugie piętro - pomieszczenie 210b (ok. 9 m2, nie jest przeznaczone na stały pobyt ludzi). 1. Wymiana oświetlenia podstawowego na oprawę nastropową (LED, 600x600 mm, 4000K, 500lx w pomieszczeniu, wykonanie z szybą matową lub opalizującą – ze względu na ograniczenie odblasków i równomierność oświetlenia) – 1 szt. 2. Przeróbka obwodu zasilającego oświetleniowego w pomieszczeniu 210b (uniezależnienie oświetlenia w pomieszczeniu od działania istniejącego obwodu oświetleniowego korytarzowego, oprawa załączana wyłącznikiem, zlokalizowanym w pomieszczeniu) – 1 kpl. 3. Wykonanie wlz-u zasilającego odbiory siłowe 230V od tablicy korytarzowej TB-2B drugiego piętra do pomieszczenia 210b (natynkowo nad sufitem podwieszonym w korytarzu, podtynkowo w rurze w pomieszczeniu 210b oraz w okolicach tablicy TB-2B, przewód bezhalogenowy, np. typu NHXMH-J 3x10) – 1 szt. 4. Wykonanie lokalnej tablicy T210b zasilającej obwody ogólne siłowe 230V oraz obwody komputerowe dedykowane w pomieszczeniu 210b (podtynkowa, przezroczyste drzwiczki, rezerwa wolnego miejsca 100%; wyposażenie tablicy: kontrolka zasilania LED jednofazowa, ochronnik przeciwprzepięciowy II klasy min. 20kA na prąd znamionowy 8/20µs oraz III klasy, rozłącznik 2-biegunowy do wyłączenia całej tablicy, wyłącznik różnicowoprądowy typu A, zintegrowany z wyłącznikiem nadprądowym B16 – 2 szt.) 5. Wykonanie obwodów zasilających siłowych 230V przewodem YDY3x2,5: a) Obwód zasilający dedykowany: plotera, drukarki, switcha i obwód zasilający ogólny (PEL 1x230V ogólne, 3x230V dedykowane, 2xRJ45, we wspólnej ramce systemowej 5X, p.t.) – 1 szt. b) Obwód zasilający komputera, monitora i ogólny (PEL 2x230V ogólne, 2x230V dedykowane, 2xRJ45, we wspólnej ramce systemowej 5X, p.t.) – 1 szt. 6. Wykonanie obwodów sieci strukturalnej w pomieszczeniu 210b (kat. 6a, p.t., od gniazd RJ45 w PEL-ach – 4 szt., do 4-portowego switcha megabitowego w pomieszczeniu 210b (wyprowadzenie przewodów we wskazanej lokalizacji switcha) – 1 kpl. XXVII. Wykonanie pomiarów powykonawczych: ochronnych, oświetlenia, transmisyjnych – 1 kpl. XXVIII. Wykonanie dokumentacji powykonawczej – 1 kpl.  XXIX. Warunki wykonania instalacji elektrycznych: aktualnie działające w pomieszczeniach 101-118 oraz 210b, należy dostosować do zasilania planowanych do zainstalowania PEL-i, opraw oświetleniowych, osprzętu instalacyjnego. Wykonane instalacje powinny być zgodne z aktualnymi normami elektrycznymi, w tym: oświetlenie wewnętrzne, podstawowe oraz awaryjne, pod względem natężenia oświetlenia we wnętrzach - powinny spełniać wymogi aktualnych norm elektrycznych. Natężenie oświetlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej powinno wynosić min. 2 luksy. Monitoring opraw awaryjnych i kierunkowych ewakuacyjnych - w systemie RUBIC. Wszystkie instalacje 230V układane pod tynkiem. Przewody skrętki komputerowej układane w rurach Ø47 pod tynkiem, z zastosowaniem złączek łukowych przy zmianie kierunku przewodów – tak by możliwa była łatwa wymiana przewodów. Przewody zasilające na korytarzu układane w dedykowanych podwieszonych korytkach elektrycznych. Światłowód oraz skrętki układane na korytarzu w dedykowanych podwieszonych korytkach elektrycznych. Przewody zasilające oraz sieciowe, układane w korytarzu, w wykonaniu bezhalogenowym. Instalacje niskonapięciowe wykonywać według technologii opisanej w przedmiarze robót niskonapięciowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną