Dzierżawa analizatorów parametrów krytycznych wraz z zestawem odczynników i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o. (Pakiety 1-3)

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-739 Warszawa, ul. Stępińska
 • Telefon/fax: tel. 22 318 60 00 , fax. 22 318 63 41
 • Data zamieszczenia: 2019-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  ul. Stępińska 19/25
  00-739 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 318 60 00, fax. 22 318 63 41
  REGON: 11026815000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalczerniakowski.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dzierżawa analizatorów parametrów krytycznych wraz z zestawem odczynników i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o. (Pakiety 1-3)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Pakiet 1 (Część 1) – Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z zestawem odczynników i materiałów eksploatacyjnych na 12 miesięcy dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego; 2) Pakiet 2 (Część 2) – Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z zestawem odczynników i materiałów eksploatacyjnych na 12 miesięcy dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii; 3) Pakiet 3 (Część 3) – Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z zestawem odczynników i materiałów eksploatacyjnych na 12 miesięcy dla Oddziału Chorób Wewnętrznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną