Dostawy wyrobów z fizeliny

Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 03-924 Warszawa, ul. Niekłańska
 • Telefon/fax: tel. 225 098 403 , fax. 225 098 404
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Niekłańska 42484
  03-924 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 098 403, fax. 225 098 404
  REGON: 29735900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieklanska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy wyrobów z fizeliny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem są dostawy wyrobów z fizeliny z podziałem na pakiety zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia znajdującym się w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. NUMER PAKIETU NAZWA 1 Prześcieradła, podkłady, pokrowce i poszwy 2 Podkłady 3 Czepki 4 Fartuchy, chusty, ochraniacze 5 Komplety chirurgiczne 6 Maski jednorazowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną