Dostawy napojów alkoholowych i piwa dla AMW REWITA Sp. z o. o. Oddział Rewita Zakopane

AMW REWITA Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: AMW REWITA Sp. z o.o.
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 03-310 Warszawa, ul. św. J. Odrowąża
 • Telefon/fax: tel. 22 2709550 , fax. 22 2702143
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AMW REWITA Sp. z o.o.
  ul. św. J. Odrowąża 15
  03-310 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 2709550, fax. 22 2702143
  REGON: 14299025400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rewita.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy napojów alkoholowych i piwa dla AMW REWITA Sp. z o. o. Oddział Rewita Zakopane
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy napojów alkoholowych i piwa dla AMW REWITA Sp. z o. o. Oddział Rewita Zakopane, w ilościach i asortymencie określonym załączniku nr 3 SIWZ - formularz ofertowo-cenowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15910000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną