Dostawy drobnego sprzętu medycznego

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-781 Warszawa, W.K. Roentgena
 • Telefon/fax: tel. 22/570-94-60, , fax. 22/570-94-60
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy
  W.K. Roentgena 5
  02-781 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22/570-94-60, , fax. 22/570-94-60
  REGON: 28836600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pib-nio.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowy Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy drobnego sprzętu medycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa drobnego sprzętu medycznego (m.in.: nożyczek, pęset, zacisków, trepanów, elektrod do termoablacji tarczycy, końcówki do lasera) szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ tj. Formularzu cenowym, zawierającym opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33162000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną