DOSTAWA ŹRODEŁ ŚWIATŁA I MATERIAŁÓW ELEKTROTECHNICZNYCH

Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-901 Warszawa, plac Defilad
 • Telefon/fax: tel. 22 656 76 98 , fax. 22 656 63 37
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
  plac Defilad 1
  00-901 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 656 76 98, fax. 22 656 63 37
  REGON: 14903547000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ŹRODEŁ ŚWIATŁA I MATERIAŁÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa źródeł światła i materiałów elektrotechnicznych dla Zarządu Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o. w Warszawie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31000000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną