Dostawa wyrobów medycznych i odczynników laboratoryjnych określonych w 14 pakietach.

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-138 Warszawa, ul. Płocka
 • Telefon/fax: tel. 43 12 312, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
  ul. Płocka 26
  01-138 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 43 12 312, , fax. -
  REGON: 000288490
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.igichp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyrobów medycznych i odczynników laboratoryjnych określonych w 14 pakietach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych i odczynników laboratoryjnych określonych w 14 pakietach: -Pakiet nr 1: Maski chirurgiczne respiratorowe; -Pakiet nr 2: Akcesoria do laryngoskopu; -Pakiet nr 3: Igły do biopsji; -Pakiet nr 4: Jednorazowy, sterylny zestaw wkładowy OPTISTAR; -Pakiet nr 5: Jednorazowe myjki, czepki do higieny ciała pacjenta, pokrowce na buty; -Pakiet nr 6: Klipsy tytanowe, zestawy do nakłucia opłucnej; -Pakiet nr 7: Zestawy do ciągłego pomiaru rzutu serca i saturacji żylnej, kable do monitora Vigileo; -Pakiet nr 8: Rurki tracheostomijne, prowadnice, zestawy medyczne, inne wyroby medyczne; -Pakiet nr 9: Pudełka na probówki, pojemniki na odpady ostre, kriobanki, pojemniki na mocz, końcówki z filtrem do pipet firmy Eppendorf i HTL lub rónoważne.; -Pakiet nr 10: Kieliszki do leków; -Pakiet nr 11: Rurki intubacyjne, rurki tracheostomijne, rurki rozdzielnooskrzelowe, rurki ustno/nosowo-gardłowe, rurki do mikrochirurgii krtani, rurki Hegara, łączniki, dreny, prowadnice, maski krtaniowe, zgłębniki, zatyczki, korki, cewniki do odsysania; -Pakiet nr 12: Zestawy do przeprowadzenia reakcji amplifikacji DNA CMV, zestaw do izolacji DNA z materiałów klinicznych; -Pakiet nr 13: Zestawy do szybkiej izolacji DNA; -Pakiet nr 14: Zestawy do badań molekularnych prątków gruźlicy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną