Dostawa wózków medycznych(ratowniczych) ,stolików opatrunkowych,wózków do przewożenia czystej i brudnej bielizny,wózków pościelowych, wózków transportowych, kontenerów.stelaży na odpady, szafek, regałów.

Instytut Kardiologii ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Kardiologii
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 04-628 Warszawa, ul. Alpejska
 • Telefon/fax: tel. 228 120 440 , fax. 228 126 732
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Kardiologii
  ul. Alpejska 42
  04-628 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 228 120 440, fax. 228 126 732
  REGON: 83758300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ikard.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wózków medycznych(ratowniczych) ,stolików opatrunkowych,wózków do przewożenia czystej i brudnej bielizny,wózków pościelowych, wózków transportowych, kontenerów.stelaży na odpady, szafek, regałów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wózków medycznych(ratowniczych) ,stolików opatrunkowych,wózków do przewożenia czystej i brudnej bielizny,wózków pościelowych, wózków transportowych, kontenerów.stelaży na odpady, szafek, regałów - 4 zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33192000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną