Dostawa warzyw i owoców do Szpitala Praskiego pw Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie.

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 03-401 Warszawa, Al. Solidarności
 • Telefon/fax: tel. 22 555 11 54 , fax. 22 619 69 43
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Al. Solidarności 67
  03-401 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 555 11 54, fax. 22 619 69 43
  REGON: 01229882300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ipzp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa warzyw i owoców do Szpitala Praskiego pw Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został określony w nazwie postępowania , a zatem jest z nim tożsamy, ponadto zamówienie zostało podzielone na dwie części: Część I - Dostawa Warzyw, Część II - Dostawa Owoców. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, podział rodzajowo-ilościowy oraz wymagania realizacji przedmiotu zamówienia wyszczególniono w następujących załącznika do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Załącznikach nr 2.1. - 2.2. do SIWZ ( Formularze asortymentowo-cenowe ), Załączniku nr 4 ( Opis Przedmiotu Zamówienia ) oraz Załączniku nr 7 ( umowa - wzór), stanowiących jej integralną część.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną