Dostawa świeżych owoców, warzyw i warzyw obieranych dla punktów gastronomicznych Kancelarii Sejmu

Kancelaria Sejmu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kancelaria Sejmu
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-902 Warszawa, Wiejska
 • Telefon/fax: tel. +48226942234 , fax. +48226941149
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kancelaria Sejmu
  Wiejska 4/6/8
  00-902 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48226942234, fax. +48226941149
  REGON: 00110334000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Kancelaria Sejmu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa świeżych owoców, warzyw i warzyw obieranych dla punktów gastronomicznych Kancelarii Sejmu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa świeżych owoców, warzyw i warzyw obieranych dla punktów gastronomicznych Kancelarii Sejmu. Punkty te znajdują się w budynku „K” oraz w budynku „F”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną