Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży specjalnej, dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w SGSP -3 części

Szkoła Główna Służby Pożarniczej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-629 Warszawa, Słowackiego
 • Telefon/fax: tel. 22 5617624, , fax. 22 8330724
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Główna Służby Pożarniczej
  Słowackiego 52/54
  01-629 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5617624, , fax. 22 8330724
  REGON: 00017341000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sgsp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Państwowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży specjalnej, dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w SGSP -3 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy do siedziby Zamawiającego środków ochrony indywidualnej oraz odzieży specjalnej dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w SGSP, obejmujące: Część 1 – Buty strażackie skórzane, Część 2 – Obuwie koszarowe, Część 3 – Buty dla kadry dowódczo-sztabowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18832000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną